0 Kč

Naše první instalace nové řady upínačů řady UP 63 (dříve PK), s lineárním pohybem upínacího ramene. Tyto upínače jsou instalovány v přípravku kde je nežádoucí aby docházelo vlivem rotačního pohybu upínacího ramene k možnému posunutí upínaného dílu.
Díl bude vyráběn pro automobilku ŠKODA.

upínač UP 63 a značící jednotka PFS 20-60

upínač UP 63 Tünkers